Aukruststiftelsen
Artikler
Huset Aukrust

Stor kunst i lite format: Kjell Aukrusts tegninger

Med utgangspunkt i den vakre illustrasjonen «Høylasset» beskriver Sidsel Helliesen hvordan Kjell med sine enkle sirlige pennestrøk, kunne uttrykke så mye.
Høylass
Illustrasjon av Kjell Aukrust fra boka Bonden (Helge Erichsens forlag i 1964). Med det enkle, men uttrykksfulle grepet å la mannen lene seg litt mot barnet, formidler Kjell en megetsigende fortrolighet mellom de to. Tegningen gir en deilig stemning av varm sommer og menneskelig nærhet.

Av Sidsel Helliesen, dr philos i Kunsthistorie, tidligere leder i Nasjonalgalleriets Kobberstikk- og håndtegningsamling og styremedlem i Aukrustsstiftelsen

De aller fleste av Kjells tegninger er illustrasjoner utført med tusjpenn. De skulle gjengis sammen med en tekst, i en avis eller bok. Som oftest til en tekst han selv hadde skrevet. Og for at gjengivelsen skulle bli best mulig, laget Kjell dem i tilnærmet samme størrelse som gjengivelsen skulle ha. Det lille formatet var imidlertid ingen hindring for innholdsrik fortelling og kunstnerisk kvalitet. Snarere ansporet det kunstneren til en konsentrert, presist poengtert og megetsigende fremstilling av et utvalgt motiv.

Tegningen med høylasset sto som tittel illustrasjon til kapitlet «Nikkersen fra Ålesund» i Bonden (Helge Erichsens forlag i 1964), den siste av tre bøker med historier fra Kjells oppvekst i Alvdal. Den første var Simen, 1958, og den andre Bror Min, 1960. Illustrasjonen har fint lite med tekstens fornøyelige fortelling å gjøre. Nærmest som en unnskyldning for å ta tegningen med åpner kapitlet med «Når innhøstingen var vel over …», for å fortsette med «far mins» skreddersydde nikkers som endte som «fuggelskremsel uti byggåker’n». Tegningen føyer seg imidlertid inn i gruppen med lyriske motiver, som står sentralt i Kjells tegnekunst. Folkelivsskildring og crazy humor er to andre.

Illustrasjonen er komponert med to ulike, men samspillende elementer. En løvgren mot himmelen og en avblomstret karse og noen gress-strå på bakken danner den innrammende forgrunn mens en høyvogn med et digert lass som kjører innover i billedrommet utgjør komposisjonens midtfelt.

Størrelsesforskjellen mellom vegetasjonen i forgrunn og høyvognen i midten gir en romlig avstand samtidig som den fremhever høylasset som billedfortellingens sentrum. Og ikke minst de to skikkelsene på toppen av lasset. En voksen kar med bukseseler og bredbremmet hatt, og en liten, rakrygget gutt. Knøttsmå er de i tegningen, men fremstillingen er innholdsmettet. Med det enkle, men uttrykksfulle grepet å la mannen lene seg litt mot barnet, formidler Kjell en megetsigende fortrolighet mellom de to. Tegningen gir en deilig stemning av varm sommer og menneskelig nærhet.

Stor kunst i lite format.

Er det noe du lurer på? Send oss en mail

Aukruststiftelsen
Aukrust01
Design and development Eberlin